Szkolenia okresowe bhp dla nauczycieli są potrzebne

Nauczyciel to zawód zaufania publicznego, który kształci dzieci oraz młodzież i edukuje je. Niestety w szkołach, uczelniach czy przedszkolach zdarzają się wypadki. Aby skutecznie je zniwelować niezbędna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz jej bieżąca aktualizacja.

Czy warto okresowo szkolić nauczycieli z bhp?

szkolenie okresowe bhp dla nauczycieliOdpowiedź na to pytanie jest bardzo proste: oczywiście, że tak. Każdy nauczyciel powinien być odpowiednio przeszkolony, aby wiedział jak zachować się w razie wypadku w szkole, awarii np. prądu czy pożaru oraz najważniejsze jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Poza tym jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak sprawnie przeprowadzić ewakuacje dzieci i młodzieży z placówki szkolnej. Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Może zostać przeprowadzone w postaci kursu czy seminarium albo np. za pomocą platformy e-learningowej. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jedną z najpotrzebniejszych informacji, aby zapobiec i ocenić zagrożenia w placówce czy dokonać analizy przypadków i ryzyka ich wystąpień. Szkolenia okresowe z BHP są dostosowywane do potrzeb nauczycieli i ich kwalifikacji, inaczej są prowadzone dla nauczyciela biologii, chemii, fizyki czy geografii. Chociaż mają część wspólną i zawierają ogólne informacje z zakresu bezpieczeństwa. 

Należy pamiętać, że regulacje prawne z zakresu BHP są nowelizowane co jakiś czas oraz zmieniane są standardy w zakresie zakresie bezpieczeństwa szkół i dzieci, dlatego wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli. Poza koniecznością zdobywania wiedzy i kształcenia się, ważne jest aby nauczyciele wiedzieli jak zachować się w danej sytuacji i potrafili podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegnięcia szkodom.